Aeroklub Kalinkovo


Adresa: Kalinkovo 576, 90043 Kalinkovo

IČO: 50052829

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7911110000001486096018 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)