Zvrchovaný Maltézsky rád - Organizácia členov na Slovensku (SOMOS)


Adresa: Kapitulská 9, 81101 Bratislava

IČO: 50179675

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9511110000001469102009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)