Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia


Adresa: Radlinského 11, 81005 Bratislava

IČO: 30814341

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9302000000003630445112 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)