Zdravie pre ľudí, n.o.


Adresa: Gogoľova 1714/2, 04001 Košice-mestská časť Sever

IČO: 50632523

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3711000000002947049279 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)