Zamestnanci a priatelia TN Logistica

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Zamestnanci a priatelia TN Logistica registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Diaľničná cesta 5455/21A, 90301 Senec

IČO: 30867070

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7811110000001468947018 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)