Základná škola s materskou školou sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava


Adresa: Nedbalova 4, 81101 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 50429256

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8102000000003716577351 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)