Ty mne a ja Tebe n.f.


Adresa: Športová 540/33, 91926 Zavar

IČO: 50609050

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK7402000000003748724053 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)