Tvorivá skupina Ad1


Adresa: Školská 21, 08221 Veľký Šariš

IČO: 45793361

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3711110000001365124000 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)