TARGET Academy, n.o.


Adresa: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad

IČO: 50392557

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2109000000005115759837 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)