Športový klub Prievidza


Adresa: Nadjazdová 2768/2K, 97101 Prievidza

IČO: 42376505

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9411110000001348315008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)