ŠKOLIČKOVO, o.z.


Adresa: Pri Tepličke 1823/5, 91101 Trenčín

IČO: 50458370

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4609000000005136158002 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)