Srdiečko o.z. pri CVČ


Adresa: Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom

IČO: 50452126

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7002000000003719690958 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)