Spolupráca n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Spolupráca n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Vavrečka 88, 02901 Vavrečka

IČO: 50331329

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4002000000003780864451 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)