Slovenský zväz telesne postihnutých organizačná jednotka Základná organizácia Slovenský zväz telesne postihnutých


Adresa: Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske

IČO: 126649790011

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0609000000000038527713 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)