Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Dopravná 60, 93401 Levice

IČO: 173196171346

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0609000000000028619745 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)