SLANSKÝ GEOPARK O.Z.


Adresa: Soľ 210, 09435 Soľ

IČO: 50614193

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0302000000003846371351 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)