SAVRIA n.o.


Adresa: Stromová 10, 04001 Košice-mestská časť Staré Mesto

IČO: 45736782

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0256000000007014644001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)