SAMEDI SK

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia SAMEDI SK registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Kupeckého 3, 82108 Bratislava

IČO: 42354129

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3911110000001411854005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)