Rodinné centrum Slunce n.o.


Adresa: Vážskeho brehu 152/17, 94501 Komárno

IČO: 45735484

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4211000000002920857831 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)