Podpora aktivít seniorov, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Podpora aktivít seniorov, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Exnárova 1/A, 08001 Prešov

IČO: 45747628

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7809000000005077343901 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)