Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením


Adresa: Veslárska 9, 921 01 Piešťany

IČO: 50525654

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7583300000002501100287 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)