PEŤKO, n.f.


Adresa: Na Záhumní 233/5, 01302 Nededza

IČO: 50634402

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK7002000000003756386058 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)