NZBD ASTRA n.o.


Adresa: Nábrežná 5062/22, 94001 Nové Zámky

IČO: 50480430

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5352000000000017103209 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)