Nezisková organizácia RECYKLOHRY

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Nezisková organizácia RECYKLOHRY registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Lamačská cesta 6749/45, 84103 Bratislava

IČO: 45740836

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4775000000000125245503 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)