MZP n.o.


Adresa: L. Kossutha 1270/101, 07701 Kráľovský Chlmec

IČO: 50574981

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0909000000005121351715 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)