Môj Dolný Lopašov - Združenie občanov obce Dolný Lopašov


Adresa: Dolný Lopašov 79, 92204 Dolný Lopašov

IČO: 50103661

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4556000000005274768001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)