Miestna akčná skupina STRÁŽE


Adresa: Hlavná 120/56, 08267 Terňa

IČO: 42379466

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7756000000008898824001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)