LYNX - príroda a človek


Adresa: Tešedíkovo 1572, 92582 Tešedíkovo

IČO: 42427061

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3452000000000016855425 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)