LUKA, n.f.


Adresa: Družstevná 66, 059 0 Spišská Belá

IČO: 50689193

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK3209000000005138598968 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)