Ľudová hudba POLUN


Adresa: Štefánikova č. 378, 916 01 Stará Turá

IČO: 50310682

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2202000000003689462451 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)