Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Bratislava


Adresa: A. Gwerkovej 1535/4, 85104 Bratislava

IČO: 318221420015

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7602000000003810883654 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)