Krajšia Topoľnica


Adresa: Topoľnica 224, 92592 Topoľnica

IČO: 50345028

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6511110000001413539009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)