Klub priateľov nemeckých dôg (KPND)


Adresa: Záborské 405, 08253 Záborské

IČO: 50437780

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2202000000003724343651 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)