Jurko - JR


Adresa: Nadlice 122, 95632 Nadlice

IČO: 50579118

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5875000000004024272631 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)