J. K. Myšľanov


Adresa: Bajkalská 29/C, 82101 Bratislava-Ružinov

IČO: 42173094

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0711110000001099323006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)