Ister Granum pro Patria


Adresa: Mužla 373, 94352 Mužla

IČO: 37866851

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3452000000000017716494 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)