Hotelak


Adresa: Hotelová akadémia, Baštová 32, 08001 Prešov

IČO: 42239231

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4156000000002261627003 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)