Horses Heal Oz.


Adresa: Dobrohošť 275, 93031 Dobrohošť

IČO: 50639633

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4575000000004024400226 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)