Emendate


Adresa: Kotrčina Lúčka 58, 01302 Kotrčiná Lúčka

IČO: 50081969

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8302000000003893649651 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)