Dobrovoľný hasičský zbor Závada

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Dobrovoľný hasičský zbor Závada registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Závada č.152, 95501 Závada

IČO: 001774742604

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7302000000003224691756 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)