Dobrovoľný hasičský zbor Šelpice


Adresa: Šelpice 195, 91909 Šelpice

IČO: 001774740520

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4131000000004200010201 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)