Dobrovoľný hasičský zbor Svidník


Adresa: Sovietskych hrdinov 200, 08901 Svidník

IČO: 001774746301

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0552000000000014204549 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)