Dobrovoľný hasičský zbor Hrochoť


Adresa: Nám. A. Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť

IČO: 001774743923

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3856000000001966820001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)