Comorn n.o.


Adresa: Mederčská ul. 3214/9, 94501 Komárno

IČO: 50637380

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8202000000003767643953 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)