Centrum zdravia, prevencie civilizačných chorôb a športový klub mládeže Atlanta


Adresa: Fraňa Kráľa 6792, 92705 Šaľa

IČO: 50140922

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3609000000005130688643 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)