BONAVITA DSS n.o., Hlavná č. 83, 935 62 Pohronský Ruskov

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia BONAVITA DSS n.o., Hlavná č. 83, 935 62 Pohronský Ruskov registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Hlavná č. 83, 93562 Pohronský Ruskov

IČO: 42052416

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7509000000000223394115 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)