Art Culture, o.z.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Art Culture, o.z. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Sad na Studničkách 20, 01001 Žilina

IČO: 42392128

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3411110000001307763007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)