ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi


Adresa: Hviezdoslavovo nám. 170/13, 81101 Bratislava

IČO: 50582577

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK0909000000005121339396 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)