Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Šamorín


Adresa: Rybárska 2/1093, 93101 Šamorín

IČO: 356263560195

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8852000000000007702988 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)