Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Váhovce


Adresa: Hlavná 428, 92562 Váhovce

IČO: 356263560162

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6352000000000007702371 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)